கண்ணீர் சில காயங்கள்!

உன்னை காயப்படுத்துவது

கூட விருப்பம் இல்லையாம்.

அதனால் - என்னவோ

உன்னை பாத்ததும் - இமைனுள்

ஒளிந்து கொள்கின்றன.

காதல் போர் !

war love poems

காதலில்...
நன் போர்
தொடுக்கும் முன்பே!
அவள் கண்
அம்பை எய்த்து
சாய்த்து விட்டாள்...
என்னவள் மிகச்சிறந்த
போராளி தான்!
இந்த போர் முரண் பாடுடையது!

அன்பு முத்தம்!

love pain tamil kavithai

கோடைக்காலங்களிலும்
குளிர்ந்து காணப்படுகின்றன
ரோஜா இதழ் - காற்றில்
கலந்த நமது முத்தங்கள்
இதயம் வந்து சேர்ந்தன 
அலைபேசி வாயிலாக!


என்னவள் இசை

Idhaya Veenai Photos

அன்பே!

விணை தன்னை

மாய்த்து கொள்கிறது - நீ

எழுப்பும் இசைகேட்டு

வாசிப்பதை கொஞ்சம்

நிறுத்திக் கொள் - வாழ்ந்து

போகட்டும் இந்த விணை!

- தினேஷ் குமார் எ பி