பார்க்காமல் இருந்தால்

tamil love kavithai images

என்னிடம் எதிர்ப்பு சக்தி 
குறைந்து கொண்டே போகின்றது...
நான் எதிர் பார்த்த நாளில்!
உன்னை எதிரில்;
பார்க்காமல் போனத்தால் என்னவோ?


0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: