நீ அழகான அன்னம்

tamil kavithai love photos

போகும்
பாதையில்
அன்னப் பறவைகள்
உன்னை பின்
தொடர்கின்றன.
ஏன் என்பது
மட்டும் தான்
தெரியும் நீ அழகான
அன்னம் என்று.

காதல் அடிமை

tamil hikoo kadhal kavithaigal

அடையாளம் தெரியாத எனது அன்பும்!
ஆறுதல் பெறுகின்றன.
உன்னிடம் மட்டும்!
காதல் அடிமைகளாக…


உறக்கம் இல்லை

tamil kavithai love failure

என்னிடம் விழிப்புகள்
இடம் பெறுகின்றன
நீ இல்லாத இந்த நாளில்!
இருள் இல்லாத  
இந்த இரவில்
உறக்கம் மட்டும் எப்படி?
அன்பே !அந்நாளில்
மயான அமைதி
மனதுக்குள் தோன்றின!
ஒருவேளை  உன்னை
மறந்துருக்க கூடுமோ?
அல்லது நான் மடிந்துருக்க கூடுமோ?

காதல் முத்துக்கள்

true love sms in tamil

முத்துக்கள்!
உதிருமென தெரிந்தும்.
உன்னிடம் மாட்டிக்கொள்கிறேன்!
உனது காலில்
இசை எழுப்பும்

காதல் அணுக்கள்

tamil love failure kavithai images

என் இரத்தத்தில்
 காதல் அணுக்கள்
 வெற்றி பெருகின்றன!
சிவப்பு,வெள்ளைஅணுகளிடம்!
அடடா? இது தான்!
சாக அடிப்பதோ காதலில் ! மட்டும்...


பார்க்காமல் இருந்தால்

tamil love kavithai images

என்னிடம் எதிர்ப்பு சக்தி 
குறைந்து கொண்டே போகின்றது...
நான் எதிர் பார்த்த நாளில்!
உன்னை எதிரில்;
பார்க்காமல் போனத்தால் என்னவோ?