அழுதாலும் சிரித்தாலும் சந்தோஷம் காதலில்!

love-pic-kavithai

ஒரு நல்ல புரிதலுக்கு பிறகு தான்...
நீண்ட போர் உண்டாகும்!...
இரு இதயங்களுக்கு...
இடையில்!...
அழுதாலும் சிரித்தாலும் சந்தோஷம்
காதலில்! மட்டும்

காதல் கடிதம்!

Hikoo Kavithai-Love Latter


நீ மிதித்த பின்பும் கசங்கவில்லை எனது {காதல்} கடிதம்

முகவரி !

tamil-kavithaigal-dinesh kavithai

எனது முகம் கட்டாமலே ! அறிமுகம் ஆகிறேன் என்னவள் வீட்டில் ! என்னை பற்றி, அவள் வீட்டில் பேசியதால்...

மன்னிப்பாயா!

kavithai in tamil love

என்னை...நீ அழைத்த போது கவனிக்கவில்லை ! 
இப்போது உனது குரல் கேட்டு திரும்புகிறேன்! 
நீ இல்லாத இந்த நாளில்! என்னவளே... 
உனக்கு நன்றி கூறிவிட்டால்! 
உன் அன்பு கடன் தீர்ந்து விடுமன நினைத்து!
சொல்லாமலே போகிறேன் ! 
கனத்த இதயத்தோடு...மன்னிப்பாயா!

கைபேசி எண் !

என்னவளே இந்த உலகத்தில்,  உனக்கு  மிக  கடினமானது!
எனது  கைபேசி  (எண்னை-என்னை ) மறப்பது !...

பூவின் பெயரோ பெண்மை!

Tamil Kavithai Images

நாள் தோறும் உன்னை சூரியனை சுற்றும்
கோள்களாக சுற்றி வருகிறேன்.
உன் கண்களின் புவி ஈர்ப்பு விசையால்.....
உன் செவ்விதழ்களின் புன்னகை வாசத்தால்...என்னவோ?

என்னவள் வருத்தம் !

Love Failure Kavithai

வேர்களில்  ஒளிந்து  கொண்ட  பெண்ணவள்  !
இவள்  கூந்தல்  கிளையில்  சிக்கிகொண்டு  தவிக்குமோ  எனது  காதல் !
இவள்  வற்றி  போகும்  கண்ணீரில்  ! இவள்  சிறகுகள்   சரிதனவா?
இம்மண்ணில்  வேரின்றி  போனது ! காதல்...
இது இலையுதிர்காலம்  ஆம்!
உன்னை  விட்டு  பிரிந்தது  இலை  மட்டுமல்ல  இந்த  மரச்சிலையும்  தான்!