கண்டதும் காதல்


Images for fair with heart

தீயில் இட்டு என்னை எரித்தாலும்....
குளிர்ந்த நிலவொளியும், தென்றல் காற்றும் நிறைந்த
நதிகரையில் நிற்பதாக உணர்கிறேன்....
வெட்கம் கலந்த புன்னகையுடன் உன் பூமுகத்தை...
பார்க்கும் நிமிடங்களில்....


0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: