காதல் (வி)வீதி

street-love-kavithaigal

கடக்க முடியாத பாதை காதல் வீதி !

1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: