காதல் காயம்

love fell kavithaikal

காயம் பட்ட  பிறகும் அடிக்கடி விழுகின்றேன்!

 உன் கண்ணில் மட்டும்!


காதல் (வி)வீதி

street-love-kavithaigal

கடக்க முடியாத பாதை காதல் வீதி !

உறக்கம் இல்லாமல் என் காதல்!

kavithai in tamil eye

உறங்கும் போதும் உறங்கவில்லை உன் நினைவுகள் !...
எனது உறக்கத்தின் போது கூட உனது யோசனைகள் !...
நி உறங்கிவிட்டாயா  என...?
என்னவளே உனது விழிகள் உறக்கத்தின் போதாவது  என்னை மறந்துவிட சொல் அன்பே!...
நான் உறங்க...
உறக்கம் இல்லாமல் என் காதல்! ஏன் ?.....