காதலர்களின் முத்தம்

Rose-Wallpaper-tamil-love-kavithaigal-rose-flower-photo-dinesh-kumar

ரோஜாவின் இதழ்கள் இணைந்தன !...
என் வீட்டு தோட்டத்தில்... இன்று !