காதலிக்க போகிறேன்

Love-Failure-Kavithai
 
காதலே உன்னை காதலிக்கிறேன்…….
நான் காதலிக்கிறேன், காதலிக்க போகிறேன் ,என்பதற்கு அல்ல...
முதுமையில் ஏற்படும் புரிந்துணர்வு காதலை
பார்த்து ரசித்ததனால்...

கவிதை எழுத

love tamil kavithai

 

பார்க்கும் போதெல்லாம் கவிதை எழுத தோணுதடி
உன் இதழ் வரிகளில் மட்டும் .

இப்படிக்கு முட்கள் !