வலிகளுடன் முட்கள் !


Kavithaigal In Tamil About Love

முட்களுக்கும் வலிகள் உண்டு  உயிரே !
நி மிதிக்காமல் போன அந்த நாட்களில்... மட்டும் !

2 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: