தழும்புகளுக்கு கிடைத்த வெற்றி

Tamil Kavithaikal

முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி,தோல்விகளின் அனுபவங்கள் !
தோல்விக்கு கிடைத்த வெற்றி,அனுபவங்களின் தழும்புகள் !
"தழும்புகளுக்கு கிடைத்த வெற்றி",வெற்றியின் இனிய நினைவுகள் !

நிலவும் அழகு தான்

Love Failure Kavithai

தொலைவில் இருக்கும் நிலவும் அழகு தான்! ஒப்புகொள்கிறேன்....

ஆனால் உன்னை விட அல்ல! அன்பே.....

உயீர் எழுத்துகள் அம்மா...

hikoo-kavithai 

உயீர் எழுத்துகள்

 எத்தனை என்று கேட்டார்கள் ! என் ஆசிரியர்
சட்ரன்று  சொன்னேன் மூன்று  ! என ...

அதற்கு காரணம் என்  {அம்மா }....