தினேஷ் குமாரின் ஒரு வரி கவிதை!

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: