புழுவாக துடிக்கிறேன்

Sad-Kavithai

அன்பே! உன் விழி என்னும் மீன்களுக்கு நான் மட்டும் இறையாக !

புழுவாக துடிக்கிறேன் உனக்காக .....

1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: