காதலர் தினம்!

Love kavithai

 காதல் கவிதையில் வராத 

தமிழ் எழுத்துகள் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறது

இன்று காதலர் தினம் என்று !

என் காதலுக்கும் , எனக்கும் 

இன்று மட்டும் சரியான போட்டி

 யார் உன்னை அதிகம் காதலிப்பது என்று ?

A P Dinesh Kumar

 

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: