கண்ணீர் சிந்துகிறாள்...

Kavithai-In-Tamil

என் தாய் வானில் மிதக்கும் மேகம் போன்றவள் !... அதனால் தான் என்னவோ ? நான் வாழ அவள் கண்ணீர் சிந்துகிறாள் .

- தினேஷ் குமார் எ பி

 

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: