இதழ்களில் மட்டும் ! முட்கள்

Tamil-Kavithai-Images

காதலன் முத்தமிட துடிக்கிறான் இதழ்களில் மட்டும் !
முட்கள் இருந்த போதிலும் !
ரோஜாவில் ..........

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: