கண்ணீரும் உன்னை காதலிக்கும் !

Tamil-Kavithai-Blog

உன் கண்ணுக்குள் விழுந்த என் காதலை ,
கண்ணீரால் வெளியேற்றி பார் பெண்ணே !
அந்த கண்ணீரும் உன்னை காதலிக்கும் !

1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.