சந்தோஷம்

Tamil Feeling Kavithai

நாம் முழு சந்தோஷத்துடன் பிறந்தாலும்,

வாழ்கை முழுவதும் சந்தோஷத்தை தேடும் பிச்சைகாரர்களாக வாழ்கிறோம்...........

1 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: