என் இதயம்...

Soga-Kavithai-tamil

உனக்காக என் இதயம் துடித்ததை விட !

இமைகள் துடித்தது தான் அதிகம் அன்பே! உன்னை கான!