மறக்க நினைகிறேன் முடியவில்லை!

Maranam-Kavithai

உன்னை மறக்க நினைகிறேன் முடியவில்லை : காரணம்!

மறக்கவும் உன்னை நினைப்பதனால் ! அன்பே !...

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: