மறக்க நினைகிறேன் முடியவில்லை!

Maranam-Kavithai

உன்னை மறக்க நினைகிறேன் முடியவில்லை : காரணம்!

மறக்கவும் உன்னை நினைப்பதனால் ! அன்பே !...