காதல் வாசம்..

Kavithaigal-In-Tamil-About-Love

உன்னிடம் மலரை கொடுத்த பின்னும்

கரங்களில் வசிக்கும் வாசம்

என் காதல் !