நிலவு கவிதை

Tamil Kathal Kavithai Picture

நிலவை சுற்றி நட்சத்திரம் ! 

 உன் நினைவை சுற்றி நான்! 

அன்புடன் காதல் !

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: