வாழத்துடிக்கிறேன்

Kavithai In Tamil About Love

அன்பே ! உன் காதலை சொன்னபிறகு வாழத்துடிக்கிறேன் . நான் இறந்தபின் !


இப்படிக்கு
அன்பு (பூ) வுடன் வண்டு!

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: