நிழல்


kavithai in tamil about nature

நான் மறையாத நிழலக தோன்றுகிறேன்!
அவள் மீது பட்டதர்க்காக !
 

இப்படிக்கு
நிழல்!

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: