வெற்றியின் சலிப்பு

Tamil Natpu Kavithai

தோல்வியே ! நியும் வெற்றி பெறுவதல்தான் நானே தோற்கின்றேன்.

இப்படிக்கு
வெற்றியின் சலிப்பு

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: