கருவில் இறந்த கனவு

amma tamil kavithai

நான் பல சாதனை படைப்பேன் என்று கனவுகண்டுக் கொண்டுருப்பால் 
எனது அன்னை நான் எப்படி சொல்வேன்?
கருவில் இறந்ததை !
இப்படிக்கு
கண்ணீருடன் அன்பு மகன் !

0 புடிச்ச வாழ்த்துங்க இல்லன என்ன திட்டுடாவாது போங்க!: